WeZap

Rakietowy Bob potrzebuje pomocy! Dostał właśnie swoją pierwszą rakietę, nad którą stracił kontrolę! Pędzi teraz przez miasto, musimy usuwać z jego drogi wszystkie przeszkody w taki sposób, aby nie wpadł na ścianę. Będziemy podłączać kable do gniazdek elektrycznych i wystawiać się na działanie błyskawic po to, aby biedny Bob mógł dalej mknąć ulicami. Za pomocą myszy podłączamy kable do odpowiednich gniazdek i wyciągamy wysoko, w kierunku bijących nad miastem piorunów. Nasze zadanie nie będzie łatwe.